Synopsis
Ang mga batang kapatid na sina Kate at Lisa at naglalakbay sa Mexico para sa isang bakasyon na puno ng araw, masaya at pakikipagsapalaran. Kailangan ni Lisa ng labis na panghihikayat kapag iminumungkahi ni Kate na sumisid sila sa mga tubig na pinahiran ng pating. Ligtas sa kanilang proteksiyon na hawla, ang magkapatid na naghahanap ng magkakapatid ay nakaharap sa isang pangkat ng mga magagandang magagandang mga kaputian. Ang kanilang pinakamasamang takot sa lalong madaling panahon ay naging isang katotohanan kapag ang hawla ay humihiwalay mula sa kanilang bangka, pagpapadala sa kanila ng plummeting sa sahig ng karagatan na may mahinang supply ng oxygen.