Synopsis
Ang isang sindikato ng krimen ay naglalagay ng isang hit sa anak ng isang bilyunaryo, na ginagawang target niya ang isang piling tao na mamamatay-tao. Ang isang maliit na banda ng mga down-and-out na mersenaryo ay nagpoprotekta sa kanya, lumalaban sa ngipin at kuko upang mapigilan ang mga mamamatay na makarating sa kanilang target.