Synopsis
Habang nasa kulungan ng bilangguan, ang isang mababang kriminal ay umiiwas sa kanyang mga guwardya at bumalik sa kanyang lumang paghihinagpis na lupa upang maghiganti sa mga taong naging kanya ng isang killer na may coldblooded.