Synopsis
Sinisiyasat ng isang fire investigator kasama ang Chicago Fire Department ang isang dealer ng armas na gumagamit ng nakamamatay na apoy bilang isang kaguluhan.

DOWNLOAD 480p x264 400 MB
DOWNLOAD 720p x264 800 MB