Synopsis
Ang Brixton Lorr ay isang sundalo na pinahusay ng cybernetically na nagtataglay ng superhuman na lakas, isang napakatalino na isip at isang nakamamatay na pathogen na maaaring matanggal ang kalahati ng populasyon ng mundo. Ito ay hanggang sa paghuhusay ng mambabatas na si Luke Hobbs at ang walang-habas na operative na si Deckard Shaw upang itabi ang kanilang mga nakaraang pagkakaiba at magtulungan upang maiwasan ang tila hindi masisirang Lorr mula sa pagsira sa sangkatauhan