Synopsis
Si Henry Brogan ay isang piling tao na 51-taong-gulang na mamamatay-tao na handang tumawag dito matapos matapos ang kanyang ika-72 trabaho. Ang kanyang mga plano ay mababaligtad kapag siya ay naging target ng isang mahiwagang operative na tila mahuhulaan ang bawat galaw niya. Sa kanyang kakila-kilabot, natagpuan agad ni Brogan na ang tao na nagsisikap na patayin siya ay isang mas bata, mas mabilis, na-clone na bersyon ng kanyang sarili.