Synopsis
Ang dokumentaryo na ito ay nakatuon sa buhay ni Mohammad Bzeek, ​​ay isang 62 na taong gulang na tagapag-alaga ng magulang na tumatagal sa mga batang may sakit sa wakas. Ito ay tungkol sa dalawang Atheist na nagpapatakbo ng isang video blog na debunking Psychics, Mediums at paniniwala sa relihiyon.