Synopsis
Ang isang dating mamamatay-tao ng kartel ay ipinagpapalit sa kanyang mga employer at kailangang huwad ang kanyang kamatayan upang magsimula ng isang bagong buhay. Kapag natuklasan ng kanyang mga dating amo na siya ay buhay, nakikipaglaban siya upang makaganti sa mga taong nag-alis ng kanyang bagong buhay.