Synopsis
Sa bisperas ng D-Day, ang mga Amerikanong paratroopers ay bumababa sa likuran ng mga linya ng kaaway upang tumagos sa mga pader ng isang napatibay na simbahan at sirain ang isang transmiter sa radyo. Habang nilalapitan ng mga sundalo ang kanilang target, kaagad nilang sinimulan na mapagtanto na maraming nangyayari sa nayon na nasakop ng Nazi kaysa sa isang simpleng operasyon ng militar. Ang paglalakad nila sa isang lab sa ilalim ng lupa, ang mga taong walang saysay na tao ay natitisod sa isang masamang eksperimento na nagpipilit sa kanila sa isang mabisyo na labanan laban sa isang hukbo ng undead.